06 547 26 037

Disclaimer

John Smit Woninginrichting (Kamer van Koophandel: 34256522), hierna te noemen Smit Woninginrichting, verleent u hierbij toegang tot smitwoninginrichting.nl (“de Website”) en nodigt u uit het aangebodene te kopen. Smit Woninginrichting behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Smit Woninginrichting spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Smit Woninginrichting. Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op de Website geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met Smit Woninginrichting. Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Smit Woninginrichting nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Smit Woninginrichting. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Smit Woninginrichting, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.

Voor al uw parket- (renovatie), laminaat, pvc, tapijt, vinyl, marmoleum en raamdecoraties!
Neem contact op voor een eerlijk advies en een gratis offerte.
Neem contact op

WhatsApp me!